خانه و موزه میرزا کوچک خان

خانه و موزه میرزا کوچک خان
از میان خانه های سقف شیروانی این شهر که بگذری، خانه ای هست که تاریخ و یاد مبارزات یک مرد از دیوارهای بلند آن خودنمایی می کند. خانه ای قدیمی که بخش هایی از آن و اشیایی که در بخش موزه مانندی در آن باقی مانده است، متعلق به همان روزهایی است که سردار جنگل در آن خانه زندگی کرده است. خانه میرزا کوچک خان جنگلی، مردی که به نماد مبارزه علیه بیداد و ستم در دل ایرانیان ماندگار شده است و هیچ گاه از آرمان های انقلابی خود باز نماند، در شهر سبز رشت قرار دارد.. آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی معروف به سردار جنگل هم در جنوب شهر رشت واقع شده است . این آرامگاه کوچک و با اهمیت، مورد عنایت و توجه مسافران و مردم است ...
ادامه مطلب