خانه و دربند دکتر محمد حسین قوه ندوشن

خانه و دربند دکتر محمد حسین قوه ندوشن
خانه و دربند دکتر قوه مربوط به دوره قاجار است و در ندوشن ، محله سودک ، انتهای دربند قوه واقع شده و این اثر در تاریخ 28 اسفند 1386 با شماره ثبت 22769 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قدمت این بنای تاریخی به دوران قاجار بر می گردد و مصالح به کار رفته در آن خشت و گل است. این خانه در انتهای دربندی به همین نام قرار گرفته و از لحاظ معماری قابل توجه است. داخل خانه یک ایوان که طاق آن بلندتر از بقیه ساختمان است ، دیده می شود . در انتهای ایوان یک بادگیر بلند چهار طرفه که به اتاق انتهای ایوان راه دارد. این قسمت از بنا به صورت دو طبقه ساخته شده است. در ضلع شمالی حیاط چند اتاق ، سرویس و مطبخ...
ادامه مطلب