خانه های مسکونی در بافت تاریخی

خانه های مسکونی در بافت تاریخی
درمجموعه قدیمی بافت زواره خانه هایی از نوع چهار صفه ای قرار دارد که درمقابل گرما و سرمای سوزان کویر مامن مناسبی برای مردم بوده است. این خانه ها به صورتی طراحی گردیده که درتابستان محیط فرح بخش و در زمستان فضای گرم و ایمنی را برای خانواده ایجاد می نماید. دیگر مکانهای تاریخی زواره عبارتند از :آب انبار باغبازان ، آب انبار پامنار ،برج کبوتر خانه ، گنبد سبز « مقبره بانی مسجد جامع» ، امامزاده نو و مقبره سید علاالدین . خانه های حیاط مرکزی، رویای خانه دار شدن من! از همان ها که ساکنانش در هر فصل یک جای خانه ساکن می شوند و پر از سوراخ سنبه است و حیاطی و باغچه ای و حوضی و تختی برای نشتن در حیاط آب پاشی ش...
ادامه مطلب