خانه-های-تاریخی-کاشا

خانه روئین تن کاشان
خانه روئین تن مربوط به دوره قاجار است و در کاشان، محله سوری جان (سرخه جان) واقع شده است. این بنای زیبا و ماندگار، در تاریخ 27 دی 1377 با شمارهٔ ثبت 2251 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. معماری خانه روئین تن خانه روئین تن که قدمت آن به عصر قاجار باز میگردد از جمله خانه های قدیمی کاشان است که به دو بخش اندرونی و بیرونی قابل تقسیم بوده و حیاط های مجزایی دارد. حیاط اصلی این خانه نیز به صورت گودال باغچه دو طرف ساخت در سه طبقه بنا گردیده است. فضا های مهم معماری خانه شامل سرداب، شاه نشین، پنج دری، دو هشتی ورودی، ایوان تابستانی و ایوان زمستانی می شود. از تزئینات این خانه می توا...
ادامه مطلب