خانه های تاریخی قمصر

خانه های تاریخی قمصر
در خصوص خانه های تاریخی قمصر می توان گفت: به علت خوش نشین بودن قمصر ـ از گذشته های دور ـ عمارت های اعیانی زیادی در مناطق دلپذیر، خاصه مسیر رودخانه احداث شده است که در اثر بلایای طبیعی نظیر سیل وزلزله، اثری از آنها بر جای نمانده است؛ خاصه وقوع زلزله سال 1260 که کم تر خانه ای سالم مانده است. اما در حال حاضر در محدوده محله تکچه که از زمان صفویه در اثر احداث مسیر جدید آب رودخانه شکل می گیرد. خانه های تاریخی زیادی وجود دارد؛ از جمله: خانه حاج مانده علی و احسانی ها و رفوئی ها . در این میان خانه حاج مانده علی از قدیمی ترین این خانه هاست و طبق تاریخ موجود بر روی تخته های سقف آن که دوبار بازسازی آن را...
ادامه مطلب