خانه نیما یوشیج

خانه نیما یوشیج
در روستای ییلاقی و کوهستانی یوش از دهستان اوزرود شهرستان نور خانه نیما شاعر بلند آوازه شعر فارسی قرار دارد که توسط جدش بیش از 200 سال پیش با گجچ بری و پنجره های زیبای ارسی ساخته شده ست. خانه نیما همچنین آرامگاه وی است.
ادامه مطلب