خانه-مشکی-کاشان

خانه مشکی کاشان
خانه مشکی در محله درب اصفهان قرار دارد که قدمت آن به اوائل عصر قاجار باز می گردد، جزو آن دسته خانه هایی از کاشان است که فقط یک حیاط اصلی و مرکزی دارد. البته حیاط ایلی خانه به صورت گودال باغچه بنا شده است. خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت بنا گردیده است. از فضاهای مهم معماری خانه مشکی می توان از سرداب، مهتابی، شاه نشین، هشتی ورودی، ایوان تابستانی، شارم، پنج دری و بهار خواب آن نام برد. از تزئینات این بنا می توان از یزدی بندی گچی سقف و قطار بندی تا قچه ها نام برد.
ادامه مطلب