خانه مشروطه اصفهان

خانه مشروطه اصفهان
خانه مشروطه اصفهان، خانه ای است با سبک معماری چشم نواز دوره قاجار و متعلق به حاج آقا نورالله نجفی اصفهانی است. در این خانه علما، آزادی خواهان، رجال سیاسی-فرهنگی و مردم اصفهان گردهم می آمدند تا درباره مشروطیت و حکومت غیرمستبدانه و امور مدنی خود مشورت کنند. علاوه بر این اتفاقات تاریخی مهمی در این محل روی داده است که قسمتی از فرهنگ و تاریخ شهر اصفهان و در حقیقت ریشه برخی از تحولات زندگی امروز ما را می توان در آن دید. معماری خانه مشروطه این خانه تاریخی با معماری تاریخی، زیبا و چشم نواز دارای 2 شاه نشین در جبهه شمالی و جنوبی، 2 حیاط اندرونی و بیرونی و نیز 12 اتاق است. اتاق 7 دری این خانه از...
ادامه مطلب