خانه محمودی

خانه محمودی
این مجموعه از دو خانه بزرگ و کوچک در «سرقدمگاه » محله فهادان ، نزدیک مسجد چهل محراب واقع شده و به حاجی میرزااحمدعرب تعلق دارد. تزئینات داخلی خانه بزرگ شامل سردر های مقرنس پنج دری، راهرو ها و درها و همچنین گچبری رف ها و جاسازی در آنها است .تزئینات داخلی خانه کوچک شامل اتاق اینه کاری ، نقاشی رنگی دیوارها ، درهای ابزار سازی، گچبری بدنه دیوارهای حیاط و … است تاریخ نقاشی یکی از اتاق ها 1281 هجری است . خانه کوچک این مجموعه را استاد علی اکبر فرزندمرحوم استاد باقر در سال 1298 هجری ساخته است **** خانه محمودی (عرب های بحرینی) بخشی از مجموعه بزرگی از خانه های متصل به هم، به نام “مجموعه عرب ها” است، که ...
ادامه مطلب