خانه قوام الدوله تهران

خانه قوام الدوله تهران
خانه قوام الدوله در تهران، خیابان امیرکبیر، حد فاصل چهارراه سرچشمه و سه راه امین حضور، کوچه میرزا محمد وزیر قرار دارد. این بنای زیبا که در سال 1253 قمری در زمان محمدشاه ساخته شد، متعلق به یکی از صاحب منصبان دوره قاجار به نام میرزا محمد قوام الدوله آشتیانی می باشد. خانه قوام الدوله از جاذبه های شهر تهران است که در سال های قبل از انقلاب توسط انجمن آثار ملی خریداری و به سازمان ملی حفاظت آثار باستانی واگذار شد و این سازمان آن را مرمت کرد. خانه قوام الدوله در سال 1377 با شماره 2024 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید. تخریب و تغییر قسمتی از خانه قوام الدوله در تعریض کوچه میرزا محمود وزیر از...
ادامه مطلب