خانه قلمبر دزفول

خانه قلمبر دزفول
خانه قلمبر در محله میان دره دزفول که قدمت آن به 200 سال می رسد. این خانه که از آثار دوران قاجاریه است به شماره 7922 در تاریخ 5 بهمن ماه 1378 به عنوان اثر ملی ثبت گردید. خانه قلمبر به خاندان قلمبر و قلمبر دزفولی است. این خانه به چهار بخش تقسیم می شود. دارای 4 راهروی بزرگ است. کف پوش این خانه از سنگ مرمر است. همچنین سقف های آن با شیشه های رنگی تزئین شده است. این خانه هم اکنون جز میراث فرهنگی ایران است
ادامه مطلب