خانه قلعه ای های ندوشن

خانه قلعه ای های ندوشن
خانه قلعه ای ها مربوط به دوره صفوی است و در ندوشن، محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ 30 تیر 1384 با شماره ثبت 12129 بعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. استان یزد یکی از قدیمی ترین استانهای کشور به شمار می رود و خانه های متعدد تاریخی عصرها و دوره های مختلف تاریخی گویای این قدمت تاریخ تمدن در این دیار است اما در حال حاضر قدیمی ترین خانه تاریخی یزد در آستانه تخریب کامل قرار گرفته است. بیشتر خانه های تاریخی استان یزد مربوط به دوران قاجار است اما در این بین در برخی مناطق نظیر ندوشن خانه هایی متعلق به عصر صفوی نیز مشاهده می شود. علاوه بر قدمت تاریخی خانه ها آنچه به آنها رونق بخشیده،...
ادامه مطلب