خانه قدیمی حاجی خان یاور

خانه قدیمی حاجی خان یاور
خانه قرایی معروف به خانه حاجی خان یاور حاکم رشتخوار در داخل شهر و در خیابان امام خمینی شمالی واقع شده است . این سکونت گاه با وسعت 2200 مترمربع با توجه به کتیبه آن در دوره قاجار و به سال 1344 هـ . ق ساخته شده و مشتمل بر ایوانی با شش ستون ، تزئینات کاشیکاری و آجرکاری است که از جلوه ای خاص برخوردارند. مهمترین فضاهای این خانه به شرح ذیل می باشد: 1-کوچه ورودی : کوچه ورودی خانه قرائی به طول حدود 45 متر می باشد در این کوچه چند خانه قدیمی وجود داشته که در حال حاظر فقط سه خانه باقی مانده است دیوارهای طرفین کوچه دارای قابهای آجری می باشد که داخل آنها با کاهگل اندود شده است ضمن اینکه یک ازاره ی آجری ب...
ادامه مطلب