خانه قاضی

خانه قاضی
خانه قاضی مربوط به دوره زند است و در بوشهر، محله بهبهانی واقع شده و این اثر در تاریخ 23 فروردین 1346 با شمارهٔ ثبت 1624 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب