خانه فروغ الملک؛ موزه هنر مشکین فام

خانه فروغ الملک؛ موزه هنر مشکین فام
خانه فروغ الملک در سال 1310 (اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول) توسط فروغ الملک قوامی (داماد قوام بزرگ) در زمینی به مساحت 1020 متر مربع در محور سنگ سیاه و در همسایگی بقعه بی بی دختران احداث گردید. این بنا به منظور استفاده مسکونی ساخته شده و شامل پاسدارخانه، آشپزخانه ، اسطبل، حمام و دو بابمنزل مسکونی (مهمان سرای فدک فعلی و خانه فروغ الملک ) می باشد که خانه فروغ الملک در طبقه سوم و شامل زیر زمین طبقه همکف و طبقه اول است که دارای دو بخش بیرونی و اندرونی همراه با دو حیاط جداگانه، عمارت شاه نشین، حوضخانه، حمام، آشپزخانه و … است . در دو قسمت شمال و جنوب دو اتاق پنج دری وجود دارد. در ضلع شما...
ادامه مطلب