خانه عباسی

خانه عباسی
خانه عباسی(رستوران و سفره خانه سنتی) خانه عباسی ازمجموعه خانه عباسیان در خیابان علوی،در کوی سلطان امیراحمد میباشد و در نیمه دوم قرن سیزده ام قمری ساخته شده است. خانه عباسی به لحاظ معماری، دارای تزئینات گچ بری و کاربری تزئینات معماری اسلامی نظیر رسمی بندی، یزدی بندی، قطاربندی،( مقرنس) و گره سازی می باشد.سبک اصلی معماری بنا به گودال باغچه موسوم است. در این سبک معماری، بنا پایین تر از سطح کوچه احداث شده و اصطلاحاً گود می باشد. نام مالک فعلی این خانه عباسی است و به همین جهت این بنا، به خانه عباسی مشهور است. این خانه به عنوان رستوران و سفره خانه سنتی از سال 1390 شروع به بهره برداری و فعالیت نمود....
ادامه مطلب