خانه صادقی اردبیل

خانه صادقی اردبیل
خانه تاریخی مجلل و باشکوه صادقى در محله اوچدکان اردبیل واقع شده است. ساخت خانه تاریخی به سال های 1279 تا 1283 هجری قمری برمی گردد. صاحب این خانه تاجر خوشنامی به نام حاج ابراهیم صادقی است. خانه صادقی در زمینى به مساحت 1450 مترمربع و با زیربنایى در حدود 1750 مترمربع ساخته شده است. معماری خانه صادقی پس از گذشتن از در ورودى، وارد دالانى مستطیل شکل با نماى آجرى و سقف چوبى مى شویم که گویا در زمان هاى قبل سقف این ورودى نیز آجرى ضربى بوده است. نماى عمارت، آجرى با پنجره هاى ساده چوبى است که منتهى الیه ارتفاع آن در طبقه دوم به صورت کنگره درآمده است. نماى دیوارهاى ضلع جنوبى و غربى حیاط داراى تاق ...
ادامه مطلب