خانه شربت اوغلی تبریز

خانه شربت اوغلی تبریز
خانه شربت اوغلی متعلق به نیمه دوم حکومت قاجاریه می باشد که در اوایل پهلوی اتاق هایی در 2 طبقه به ضلع شمالی حیاط باغچه اضافه شده است. این ساختمان برای استفاده مسکونی ساخته شده ولی درسال 1369 برای شهرداری تبریز خریداری و بعد از مرمت توسط میراث فرهنگی تبدیل به فرهنگسرای تبریز شده است. خانه شربت اوغلی اثر بشماره 3222 در تاریخ 6/12/1379 در فهرست آثارملی کشور به ثبت رسیده است. در این اواخر مرکز ایرانشناسی در این خانه فعالیت خود را آغاز نموده است. ساختمان با بیش از 1600 مترمربع عرصه و دالان ورودی زیبا با قاب بندی های آجری و سردر شاخص ورودی مزین به گچبری ازخصویات بارز آن میباشد. معماری خانه شرب...
ادامه مطلب