خانه شاه شجاع یزد

خانه شاه شجاع یزد
یزد شهر بادگیرها و مهد یکی از بی نظیرترین میراث های معماری گلین جهان است. بافت قدیمی شهر دارای محلات مختلف و هر محله مرکزیتی دارد که از آنجا نیازهای روز مره مردم که قابل دسترسی بوده تأمین میشده است. در مراکز محله معمولا مسجد، حمام، آب انبار، حسینیه و بازارچه، کارگاه های کوچک، جوی (جهت دسترسی به آب قنات) قرار داشته که هنوز در بسیاری از آنها پابرجاست خانه ای است قدیمی، واقع در قلب بافت تاریخی یزد همجوار با مجموعه امیرچقماق و بازار سنتی یزد، که روزگارانی مأمن خاندان سرشناس رشتیان بوده است. خانه شاه شجاع به شماره 1500د توسط یونسکو و میراث فرهنگی ثبت شده است. معماری خانه شاه شجاع این خانه ک...
ادامه مطلب