خانه سوزنگر دزفول

خانه سوزنگر دزفول
خانه سوزنگر از بناهای زیبای آجری بافت قدیم دزفول است و در محله قدیمی میاندره قرار دارد. خانه در یک کوچه بن بست و اختصاصی قرار دارد که با پلکان پهن و منظم آجری به در کوچک و مزین به تزئینات خوون چینی (آجر کاری) منتهی می شود. پس از عبور از سر در به هشتی خانه وارد می شویم . گنبد کوچک هشتی با پا باریک ها و شاپرک های آجری زیبایی بر ستون هایی قطور استوار است. معماری خانه دردو طبقه ساخته شده و طبقه اول بنا نیز شامل ایوان ، اتاق های گوشوار و تراس زیبایی با سقف تیر پوش چوبی است که همگی داراری کتیبه های مزین به آجرکاری بی نظیر خوون چینی می باشد که هر بیننده صاحب ذوقی را به وجد می آورد. طبقه دوم ن...
ادامه مطلب