خانه سفر قلی خان ماکو

خانه سفر قلی خان ماکو
در داخل حصار قلعه شهر ماکو خانه ای قدیمی قرار دارد که نگاه هر رهگذری را به خود جلب می کند ،خانه سفر قلی خان از خشت خام ولی با قدمت حدود 160 سال که به دوران قاجار باز می گردد.این خانه از آن علی اکبر خان نوه پسری علی خان است که یادگاری از روزگار سپری شده قدیم ی باشد.
ادامه مطلب