خانه سردار جلیل ساروی

خانه سردار جلیل ساروی
خانه سردار جلیل مربوط به دوره قاجار و متعلق به لطفعلی خان سردار جلیل (سالار مکرم) از امرای با نفوذ ارتش وقت بود. این بنا در مرکز شهر ساری خیابان نادر (جمهوری) و در کوچه سردار واقع است. بی توجهی کامل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مازندران منجر به آسیب های زیادی به این بنای مهم عصر قاجار مازندران شده است. این بنا در تاریخ 25 اسفند 1380 با شمارهٔ ثبت 5401 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
ادامه مطلب