خانه زینت الملک قوامی

خانه زینت الملک قوامی
خانه زینت الملک قوامی با قدمت دوره قاجار در استان فارس و در شهر شیراز قرار دارد. بنای اندرونی زینت الملک مربوط به دوره قاجار است و در شیراز، خیابان لطفعلیخان زند واقع شده است. در ضلع غربی نارنجستان قوام، عمارتی زیبا قرار دارد که به دلیل سکونت خانم زینت الملک قوامی، دختر قوام الملک چهارم، به این نام معروف است. این عمارت که به فاصله یک کوچه با خانه قوام قرار دارد و به وسیله یک راه زیرزمینی با آن در ارتباط است، در حقیقت اندرونی خانه قوام و محل رفت و آمد محارم بود. ساخت این خانه قدیمی در حدود سال 1290 قمری توسط علی محمد خان قوام الملک دوم آغاز و در سال 1302 قمری به پایان رسید. پس از...
ادامه مطلب