خانه رمدانی ساری

خانه رمدانی ساری
خانه رمدانی با پیشینه ای از دوره قاجار در بافت قدیم شهر ساری و در محله آب انبار نو قرار دارد. خوشبختانه در سال های اخیر تمام اندودهای داخلی حذف و طاق نماهای دوره قاجاری از زیر آن نمایان گشته است. معماری خانه رمدانی این عمارت متشکل از دو ساختمان و یک حیاط مرکزی است. بنای دو طبقه ای که در جلو قرار دارد با سردری زیبا در واقع نقش ورودی و هشتی بنا را ایفا می کند. این فضا جهت استراحت مراجعه کنندگان و انجام اموری که نیاز به وارد شدن به خانه را نداشته در نظر گرفته شده و اتاق های طبقه فوقانی با تزئینات زیبای چوبی، پنجره های ارسی و نورگیرهای گچی محل اسکان مهمانان بوده است. بنای دوم که در پشت با ...
ادامه مطلب