خانه رجبی سمنان

خانه رجبی سمنان
خانه رجبی متعلق به اواسط قاجار می باشد و در قسمت جنوبی سمنان در محله اسفنجان و در نبش میدان ابوذر (پاچنار) واقع است. اینن بنای زیبا متعلق به خانواده رجبی بوده است. این بنا در تاریخ 12/9/1375 به شماره 1787 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. معماری خانه رجبی بنا دارای یک حیاط مرکزی و باغچه و فضاهایی به شرح ذیل می باشد. یک راهرو طولانی که از هشتی به حیاط متصل است. اتاق های تابستانی دارای بادگیر و رو به شمال است. اتاق های زمستانی رو به غرب و در دو طبقه و با ارتفاع کم تا زودتر گرم شوند. اتاق های شمالی و رو به جنوب که در زمستان مورد استفاده قرار می گرفته است و اتاق های رو به شرق که در غرب ب...
ادامه مطلب