خانه دکتر علی شریعتی

خانه دکتر علی شریعتی
خانه دکتر علی شریعی که از آثار دوره معاصر است، در تهران، خیابان فاطمی، خیابان جمالزاده قرار دارد دکتر علی شریعتی از جمله برجسته ترین چهره های روشنفکر مذهبی ایران بود و در این خانه زندگی می کرد. این خانه در بین سال های 1335 تا 1340 ساخته شده و فاقد ارزش معماری است. تزئینات و طراحی خاصی ندارد و صرفا به لحاظ شخصیت علمی و اجتماعی مرحوم شریعتی در فهرست آثار ملی ثبت شده است. این خانه در سال 1352 توسط همسر دکتر شریعتی خریداری شد و تا سال 1376 که توسط شهرداری تهران به مجموعه فرهنگی و موزه تبدیل شد، محل زندگی خانواده شریعتی بود. دکتر شریعتی به علت دستگیری های فراوان، مجموعا 2 سال در این خان...
ادامه مطلب