خانه داری در سفر ممنوع !

خانه داری در سفر ممنوع !
خانه داری و انجام امور مرتبط با اعضای خانواده بی شک یکی از مشاغلی است که نه تنها هرگز مرخصی ندارد، بلکه شامل قوانینی چون حقوق و مزایا، حق بیمه و بازنشستگی هم نمی شود. مادران و همسران برای خوشحال کردن خانواده خود همواره حتی در طول سفر نیز به شغل دائم خود مشغول هستند. هر ساله در طول فصل رونق سفر و هنگام تعطیلات بحث سفرهای ارزان قیمت در کشور رواج پیدا می کند و مراکزی در سراسر کشور برای اسکان موقت و چادر زدن گردشگران مهیا می شود، اما پرسش اینجاست که این گونه سفر آیا واقعا ارزان تمام می شود یا این که هزینه چند برابری برای خانم خانه در پی دارد. متاسفانه در طول چنین سفرهایی اغلب این مادران و هم...
ادامه مطلب