خانه خواجه داد گلمکان

خانه خواجه داد گلمکان
برسر راه گورستان وسیع و قدیمی محله پایین به فاصله حدود 500 متر از گورستان ، اتاقکی تقریباً 20 متری و محقر وجود دارد که مقبره ای در وسط این اتاقک به چشم می خورد که لوحی در آن هست . {گویا کوهپایه های بهشت آیین گلمکان بزرگانی چون عبدالله مبارک ( از محدثین تابعین ) و خواجه دادالعابد را به آنجا کشاند تا در خلوت با خدای خود راز و نیاز کنند تا روزی که از این خاک روی به جهان دیگر برتابند . دوستداران خواجه داد العابد او را در کنار گورستان قدیمی روستا در سایه درختان سرسبز به خاک می سپارند و بر سر گور او سنگی ساده و اتاقکی ساده تر بنا می نهند و پیوسته به آن تبرک جسته و می جویند.نوشته سنگ قبر خواجه چنین ...
ادامه مطلب