خانه ختایی

خانه ختایی
خانه ختایی تبریز (خانه هنرمندان تبریز) ختائیان خانواده بازرگان و ثروتمندی بودند که در نزدیکی باغ شمال در خانه ها و باغ های بزرگ تو در تو در کوچه صدر منزل داشتند. آن ها با محافظه کاری و درایت توانستند در تمام سال های جنگ و انقلاب آذربایجان، خود را در امان نگه دارند تا این که روس ها در روز اول محرم سال 1330 علی رغم آتش بس اعلام شده، به این خانه حمله برده و افرادی را که از ترس در زیرزمین خانه مخفی شده و قرآن به سر گرفته بودند را کشتند و خانه را غارت کردند. این خانه توسط شهرداری خریداری شده و در 11 آبان 1389 با حضور شهردار تبریز و اعضای شورای شهر و اهالی فرهنگ و هنر به نام «خانه هنرمندان تبر...
ادامه مطلب