خانه حیرانی یزد

خانه حیرانی یزد
خانه حیرانی که از بناهای قدیمی یزد و متعلق به دوره قاجار است، دارای ساختمانی چهار طرفه متناسب با فصول مختلف سال و دربند و هشتی زیبا، بادگیر منحصر به فرد و… است. این خانه هم اکنون در اختیار دانشگاه آزاد یزد قرار گرفته است. معماری خانه حیرانی این خانه از بناهای قدیمی یزد است و در محله یوزداران واقع و متعلق به دوره قاجاراست که ساختمان چهار طرفه متناسب با فصول مختلف سال است و دارای دالان و دربند و هشتی زیبایی است همچنین دو بادگیر منحصر به فرد دارد که این ها را می توان به عنوان ویژگی های شاخص آن نام برد. در وسط این خانه حوض بزرگ مستطیل شکلی قرار دارد که در دو طرف آن دو باغچه بزرگ زیبایی خاص...
ادامه مطلب