خانه حیدرزاده تبریز

خانه حیدرزاده تبریز
عمارت تاریخی واقع در منطقه مقصودیه شهر تبریز است که در سمت جنوب ساختمان شهرداری تبریز قرار دارد. هیچ سند تاریخی مبنی بر زمان احداث این خانه در دست نیست اما تحقیقات نشان می دهند که این خانه در حدود سال 1870 توسط حاجی حبیب لک ساخته شده است. این خانه در سال 1378 در فهرست میراث ملی ایران با شماره 2524 به ثبت رسید. معماری خانه حیدرزاده خانه حیدر زاده 900 متر مساحت دارد و دارای 2 طبقه می باشد. این خانه 2 حیاط اندرونی و بیرونی دارد که به وسیله خانه از یکدیگر جدا شده اند. در زیرزمین خانه حیدرزاده حوض خانه ای (اتاقی بزرگ با حوض فواره دار کوچکی در وسط آن) قرار دارد که به وسیله آجرها و طاق های رن...
ادامه مطلب