خانه حسن پور

خانه حسن پور
این بنا در اولین گذر سمت چپ بعد از چهارسوق بازار اراک، در مقابل گذر مدرسه سپهداری قرار دارد. در ساخت این بنا دو دوره جداگانه دیده می شود: ضلع جنوبی آن متعلق به دوره قاجار و ضلع شمالی آن مربوط به سال های 1332 هـ .ق است. بنا در دو طبقه شکل گرفته است. طبقه همکف شامل اتاق های زمستان نشین، آشپزخانه، انبارهای آذوقه و ورودی اصلی بنا است و طبقه اول شامل اتاق های شاه نشین و تابستانه است. سازه اصلی بنا از خشت تشکیل شده و پی ها را به وسیله سنگ های بزرگ و دوغاب گل آهک ساخته اند. نماسازی بنا با استفاده از آجر، کاشی، گچ و قیر است. این بنا همچون بناهای اولیه مسکونی شهر سلطان آباد درون گرا با حیاطی مرکزی است ...
ادامه مطلب