خانه تهامی یزد

خانه تهامی یزد
خانه تهامی یزد بر جانب شمالی معبر اصلی محله کوشک صفی و نزدیک به سه راهی که به محله گریچه راه می یابد قرار گرفته است. قدمت این خانه به عصر قاجاری باز می گردد. خانه تهامی پس از 7 سال مقاوم سازی، استحکام بخشی و مرمت، اکنون به عنوان یک اقامتگاه سنتی از نادر خانه های مرمت شده مبتنی بر اصول علمی و فنی به شمار می رود که الگوی معماری اصیل خود را حفظ کرده است. معماری خانه تهامی معماری این بنا به گونه ای است که آنرا جزو دسته خانه های گودال باغچه ای قرار می دهد و فاقد بخش بیرونی و حیاط مجزای دیگری است. این خانه به صورت سه طرف ساخت اطراف گودال باغچه بنا گردیده است و هر سه طبقه آن پائین تر از شارع ...
ادامه مطلب