خانه امین الضرب

خانه امین الضرب
خانه امین الضرب مربوط به دوره قاجاره و یکی از خانه های تاریخی پایتخته، که قدمت آن به دوران مشروطیت می رسه. این عمارت تاریخی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده. آدرس : تهران خیابان امیر کبیر، نبش خیابان ایران
ادامه مطلب