خانه امیر لطفی خان

خانه امیر لطفی خان
خانه امیر لطیفی از سمت جنوب به مرکز محله و بازار قدیمی نعلبندان مرتبط می شود و در پشت مسجد جامع گرگان واقع شده است. این خانه لطفی در محله چهارشنبه ای قرار دارد و بنایی دو طبقه و روبه جنوب می باشد که حدود هزار متر مساحت دارد و شامل دوبخش هسته اصلی بنا و بخش های خدماتی می باشد. عمده ارزش بنا به هسته ساختمان اصلی بستگی دارد و در مرکز خود هر طبقه یک اطاق سه دربی و دو راه پله در مجاورت آن و سپس یک اطاق دیگر در هر سووجود دارد. به این صورت بنایی است که سه اتاق و دو راه پله نمای اصلی آن را تشکیل می دهد. می توان گفت که همین طرح در طبقه فوقانی نیز تکرار شده و فضای راه پله ها به اتاق ها اضافه شده است و ...
ادامه مطلب