خانه اعتمادی

خانه اعتمادی
از جمله خانه های اعیانی شهرستان مه ولات خانه اعتمادی در روستای عبدل آباد واقع در 6 کیلومتری مه ولات از ویژگی های خاصی به لحاظ ساختار برخوردار می باشد. این بنا در دوره قاجار بنیان گردیده و تامین آب ساکنین خانه در آن به نحوی بوده که جریان قنات از بخش شمالی خانه وارد شده و پس از ورود به آب نمای میانی از سوی دیگر خارج می گردید. نمای این خانه آراسته به تزئینات آجری است و اتاق های آن نیز با الهام از معماری بومی دارای پوشش گهواره ای است.
ادامه مطلب