خانه احمدی

خانه احمدی
خانه احمدی واقع در بخش مرکزی شهرستان بندر عباس و یکی از نقاط دیدنی استان هرمزگان در جنوب ایران است. این خانه یکی از آثارهای تاریخی شهر بندر عباس به شمار می آید. این بنا مربوط به دوره قاجاریه است که توسط شخصی به نام حاج احمد گله داری بنا شده است . این اثر تاریخی تحت شماره 8509 درفهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .
ادامه مطلب