خانه آیت ا…ملاعلی معصومی وفسی

خانه آیت ا…ملاعلی معصومی وفسی
این خانه در روستای وفس در فاصله 15 کیلومتری از رزن واقع شده است.دارای دیوارهای خشت و سقف تیر پوش می باشد.در تاریخ 29/1/1388 به شماره 28201 در فهرست آثار ملی به عنوان خانه مشاهیر و مفاخر شهرستان به ثبت رسیده است.دارای یک اطاق اصلی و یک گنجینه(انبار مواد غذایی)که به وسیله درب کوچکی به همدیگر متصل می باشند.
ادامه مطلب