خانه آقا کوچک ندوشن

خانه آقا کوچک ندوشن
این بنا از معماری های شاخص دوران صفویه است و به ویژه در نوع پوشش طاق های آن از الگوی رایج معماری این دوران استفاده شده است. این خانه به طور کامل از خشت و گل ساخته شده و به شیوه خانه های سنتی یزد دارای حیاط مرکزی و کریاس است. خانه آقا کوچک در دو طبقه ساخته شده و مساحتی بالغ بر 710 متر مربع دارد. این خانه دارای دو ایوان بلند در میانه ضلع شرقی و غربی است. گوشواره های دو سوی ایوان ها با طاق خنجه پوش در دو طبقه ساخته شده است. در ضلع شمالی حیاط اصطبل و انبار علوفه واقع شده است که دارای در ورودی مجزایی است که به سمت کوچه باز می شود. نمای دیوارهای بلند حیاط از بیرون و درون و نمای درونی اتاق ها از گچ و...
ادامه مطلب