خانه آصف وزیری

خانه آصف وزیری
خانه آصف وزیری یکی از عمارت های زیبای سنندج می باشد که در مرکز این شهر در خیابان امام واقع شده است. وسعت این بنا 4500 مترمربع می باشد و توسط آصف اعظم (میرزا علی نقی خان لشکرنویس) در دوره صفویه ساخته شده و در اواخر دوره صفویه، قاجاریه و پهلوی اول قسمت هایی به آن اضافه شده است. سردرِ ورودی بنا با نمای آجری که به شکل نیم هشتی است، بر اساس سبک باروک ایرانی ساخته شده است. تالار تشریفات، ایوان ستون دار و اُرُسی پرکار آن از بخش های بسیار زیبای بنا محسوب می شود. عمارت دارای یک رشته قنات است که در حال حاضر آب آب نمای مقابل تالار را تأمین می نماید. بنا شامل تزئینات معماری همانند گچبری، آینه کاری، و ت...
ادامه مطلب