خاموشی

آنچه درباره ساعت زمین نمی دانید
آنچه درباره ساعت زمین نمی دانید
ساعت زمین یا ساعت آبی زمین پلتفرمی برای نجات زمین و اگاهی عمومی است که در سال 2014 با هدف ایجاد قدرت گیری بیشتر از توان عمومی مردم و تشویق مردم سراسر جهان به انجام فعالیت های متنوع تر و گسترده ای فراتر از خاموش کردن چراغ ها در ساعت مقرر بپردازند. این پلتفرم به شرکت کنندگان امکان می دهد با تامین امکانات مالی فعالیت مثبت تر و تغییرات کاملا ممحسوس و مادی درکنار فعالیت نمادین خاموشی انجام دهند. مراسم ساعت زمین در سال 2014 همچون سال های گذشته در 29 مارچ درساعت 8.30 تا 9.30 به وقت محلی برگزار می شود. هدف ساعت زمین چیست؟ ساعت زمین تشویق می کند تمام جامعه های بشری را به برقرار ارتباط متقابل و م...
ادامه مطلب