خالد آباد

خالد آباد
شهر خالدآباد در بیست و پنج کیلومتری شمال شهرستان نطنز پنجاه و پنج کیلومتری غرب شهرستان کاشان و پنجاه و پنج کیلو متری شرق شهرستان اردستان قرار دارد. وجه تسمیه خالدآباد را به خالد بن ولید نسبت میدهند اما نباید این قول محکم باشد چون این شهر دارای پیشینه تاریخی است و تپه های باستانی این دیار که هنوز حفاری نگردیده اند در دل خود تمدنی برابر با سیلک کاشان دارد و عمر آن را بیش از شش هزار سال گمان زده اند. سند معتبری می گوید کلمه خالدآباد از خلد آباد یعنی سرسبزی و خرمی گرفته شده است و ذهنیت زیبای تشبیه سازی که در سراسر ایران زمین پراکنده است باید موجب اتلاق این نام شده باشد . اعتقادات مذهبی نیز ...
ادامه مطلب