خاتون آباد

خاتون آباد
خاتون آباد یکی از شهرهای شهرستان شهربابک استان کرمان میباشد . که در 30 کیلومتری روستای توریستی میمند واقع شده است.
ادامه مطلب