حووض لی قالا

حووض لی قالا
رشته کوه آتشفشانی خاموش سبلان (ساوالان) به طول 60 کیلومتر در جهت شرقی ـ غربی تا کوه های قوشاداغ هریس امتداد دارد. در منتهی الیه غرب این رشته کوه روستایی به نام «اسماعیل کندی» واقع است. این روستا از جنوب به روستاهای: «توپراق لی» و «جنگل»، از شمال غرب به روستای «قانقال لو» و از جنوب غرب به روستای «قوملی» محدود می شود. اسماعیل کندی از شهر هریس 16 کیلومتر فاصله دارد. بعد از شهر هریس با فاصله 10کیلومتری، روستای تاریخی «خانقاه» قرار دارد. از آنجا یک جاده خاکی به «اینچه کندی» ـ سه راهی «یاغلی» (سوناجی) کشیده شده است و یک جاده خاکی دیگر از خانقاه به ییلاق یاغلی منتهی می شود. کوهنوردان و...
ادامه مطلب