حوزه های جدید در صنعت گردشگری

حوزه های جدید در صنعت گردشگری
نوشته: الیزابت بکر ترجمه: جعفر خیرخواهان و علی رهنما صنعت گردشگری در هر جنبه ای از هر سفر سرگرم ارزیابی است تا چگونه از هر تجربه ای (از تشکیل گروه نوازندگان محلی گردشگران و خرید قواره ای ابریشم تا سفر با قایق موتوری به اعماق جنگل) سودی کسب کند. مسافرت به شکل هر چه پیش آید خوش آید که زمانی هدف اصلی سفر بود در حال ناپدید شدن است. آنچه زمانی سفرهای اکتشافی برای فرار از زندگی کسالت بار روزانه یا نقشه ای برای دوران بازنشستگی بود، اکنون سفرهای پکیجی شده است که تقریبا هر جنبه آن از پیش برنامه ریزی شده است. سفرهای شناخته شده سالمندی که بازنشستگان به مناسبت سالگرد 25 یا 50 سالگی ازدواج انجام می دهند...
ادامه مطلب