حنا

حنا
حنا یکی از شهرهای استان اصفهان در مرکز ایران است. راه های دسترسی به این بخش از طریق شهر سمیرم و آباده می باشد. طبق پرس و جو و تحقیق از بزرگان و پیرمردان که نقل قول کرده اند به واسطه کاشت گیاه حنا و آثار باقی مانده از سنگ های حناسابی در این منطقه این محل به نام حنا معروف شده است و بیشتر اهالی به این قول واقفند اما استاد محمد مهریار در کتاب (فرهنگ جامع نام آبادی های کهن اصفهان) می گوید در برخی منابع هنا را حنا نوشته اند که مأخوذ از حرف (ح) عربی است. حنا بدون تشدید و نون نوعی گیاه رنگی است که برای خضاب به کار می رود و در فارسی و عربی استعمال می شود و نواحی کشت آن در حوالی کرمان است و نه در سمی...
ادامه مطلب