حمام گپ خرم آباد

حمام گپ خرم آباد
حمام گپ در مرکز شهر خرم آباد و در کنار میدان گپ واقع شده ومنسوب به حسین خان ساکی است. احتمال می رود با بنای پل گپ خرم آباد هم دوره باشد که در دوره شاه سلطان حسین صفوی بنا شده است. این بنا مربوط به دوره صفویه وبه شماره 2357 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این حمام در خیابان حافظ، میدان بزرگ قرار دارد. مساحت حمام گپ قریب به 790 متر مربع می باشد و به نظر می رسد در ادوار بعدی نیز در آن تغیراتی در آن لحاظ شده باشد. تزئینات ساده گچبری در رسمی بندی های زیر گنبد آن وجود دارد و هیچ شواهدی دال بر وجود نقاشی و آهک بری در آن وجود ندارد. در گذشته آب رسانی بنا از چاهی موسوم به گور یا گاورو که د...
ادامه مطلب