حمام-گلشن-لاهیجان

حمام گلشن لاهیجان
حمام گلشن لاهیجان در محله میدان در مقابل مسجد جامع و بقعه چهارپادشاهان قرار دارد. این حمام در سال 1239 هجری قمری زمان فتحعلی شاه قاجار و حاج علی اکبر حاکم لاهیجان ساخته شده است. معماری و بنای این حمام بسیار زیبا و قابل توجه است؛ حمام گلشن در فهرست آثار ملی کشور با شماره 1442 به ثبت رسیده است. در آن زمان استفاده از حمام های داخل خانه در شمال کشور بندرت معمول بوده و فقط شاهزادگان و امرا و حاکمان صاحب منزلی بودند که دارای حمام بود لذا بنابر ضرورت گرمابه گلشن لاهیجان در سطح وسیع و با عظمت و زیبایی خاصی ساخته شد. این گرمابه در هنگام ساخت، دارای دو سربینه بود؛ قسمت اول که ورودی های حمام به آن متص...
ادامه مطلب