حمام کسما صومعه سرا

حمام کسما صومعه سرا
حمام قدیمی کسما با بافت سنتی و پیشینه تاریخی 70 ساله خود، یکی از بناهای تاریخی شهرستان صومعه سرا به شمار می رود که در کنار راه جاده کنونی کسما واقع شده است. حمام کسما دارای دو حوض آب سرد و گرم بوده است و آب آن نیز با آب رود و قنات تأمین می شده است. در قسمت های مختلف حمام معمار با استفاده از پوشش گنبدی و عرقچین های زیبا به مسقف کردن بنا همت گماشته است. متأسفانه این حمام به علت عدم رعایت اصول بهداشتی تعطیل گردید و امروزه به صورت بنایی متروک و بلا استفاده باقی مانده است. موقعیت جغرافیایی ارتفاع حمام کسما از سطح آب های آزاد 15 متر می باشد. این بنا در بخش کسما، شهرستان صومعه سرا، درخیابان س...
ادامه مطلب