حمام قصلان

حمام قصلان
حمام قصلان از حمام های قدیمی شهر قروه است که در روستای قصلان در 6 کیلومتری شمال شرق قروه قرار دارد. تاریخ ساخت این حمام به اواخر دوره زندیه و زمان حکومت خسروخان اول؛ والی وقت کردستان تعلق دارد. این حمام دارای قسمت های مختلفی همچون هشتی، حمام سرد، میاندر، حمام گرم، خلوتی خصوصی و عمومی، خزینه و تون می باشد و تزئینات منحصر به فرد آهک بُری آن با طرح های گیاهی، هندسی، انسانی و حیوانی در نوع خود قابل توجه است. بر اساس کتیبه ای که بر سردرِ ورودی حمام نصب گردیده و اکنون در موزه سنندج نگهداری می شود، این بنا در سال 1255 هجری قمری در روزگار آصف؛ حاکم وقت سنندج مجدداً تعمیر و مرمت شده است. این بنا تا ...
ادامه مطلب